Postup

Postup

Postup od zamerania až po odovzdanie stavby.

Video