Prekrytie bazéna 8500x3500mm.

Plnezáťažové prekrytie bazéna. Materiál sibírsky smrekovec, náter Koratex profi oil.